Skip to main content

Application Order

page banner image

Main Details:

Registry number
App_37702/2024
Date
Parties
OrthoApnea S.L.
Order/Decision reference
ORD_37783/2024
Type of action
Generic application
Language of Proceedings
Dutch
Court - Division
Court of First Instance - Brussels (BE) Local Division

Dutch Headnotes:

R. 13 RoP en het procedureel-evolutief van een gerechtelijk geschil laten toe aan een eisende partij om in zijn Repliek (“Reply to Statement of Defence”) in antwoord op de Verklaring van Verweer (“Statement of Defence”) van verwerende partij nieuwe feiten en argumenten aan te dragen en indien nodig zijn petitum hiermee in lijn te brengen indien (i) deze geen wijziging inhouden op het voorwerp van de procedure en (ii) indien deze in overeenstemming kunnen worden gebracht met wat van een normaal en voorzichtig persoon (geplaatst in dezelfde omstandigheden) mag worden verwacht . Indien het voorwerp van de procedure wordt aangetast, dient toepassing te worden gemaakt van R. 263 RoP.

Dutch Keywords:

R. 263 Rules of Procedure, R. 13 Rule of Procedure, schriftelijke procedure, Front Loaded Procedure